TOWARZYSKIE ZAWODY
W
SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
W
STAJNIACH ŁOPUCHOWSKICH
17.05.2014

Organizator: Stajnie Łopuchowskie, Łopuchowo 3, 62-095 Murowana Goślina, www.lopuchowo.pl
Kontakt: Magdalena Nowaczyk-Karpińska 500113878, magdalena.nowaczyk@lopuchowo.pl, Dobrosława Bugajna-Bielecka 501108380
Miejsce: Łopuchowo k/Murowanej Gośliny
Komisja sędziowska: Tadeusz Szymoniak (sędzia główny i gospodarz toru), Janusz Skórkowski
Pomoc medyczne: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza numer 8 w Bolechowie
Termin zgłoszeń: 14.05.2014
Zgłoszenia kierować na adresy mailowe:
magdalena.nowaczyk@lopuchowo.pl, dobrochna.bugajna@gmail.com
Wstępne listy startowe zamieszczone będą na stronie Facebook- Stajnie Łopuchowskie, 15.05.2014

Program zawodów:

10:00 rozpoczęcie zawodów
10:15 KONKURS 1: Klasa mini LL, 60 cm, z trafieniem w normę czasu
11:30 KONKURS 2: Klasa LL, 90 cm, z trafieniem w normą czasu
13:00 KONKURS 3: Klasa L, 100 cm, dokładności z rozgrywką Art. 238.1.2
14:30 KONKURS 4: Klasa P, 110 cm, dokładności z rozgrywką Art. 238.1.2

OPŁATY STARTOWE: 30 ZŁ/START


NAGRODY: Flot’s dla pierwszych 10 koni w każdym konkursie oraz nagrody niespodzianki dla zdobywców miejsc na podium.

Zawody będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013r

Pomiar czasu za pomocą fotokomórki.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Wymagana dokumentacja: -aktualne badania lekarskie, aktualne szczepienia konia, zgoda rodziców osób niepełnoletnich
2. Zawody rozgrywane na podłożu piaszczystym, rozprężalnia podłoże piaszczyste lub trawiaste
3. Zgłoszenie po wyznaczonym terminie oraz wszelkie zmiany (nie dotyczy skreśleń z listy) dodatkowo 20 zł.
4. Dostępne będą boksy dla koni startujących- na czas zawodów 35 zł, na dzień poprzedzający i dzień zawodów 50 zł. Zamówienie na boksy można składać pod numerem 501108380. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Komitet organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenera , zawodników, luzaków i koni. Jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia siebie i konia na czas udziału w zawodach.
6. Organizator zastrzega sobie pełne prawo do zmiany w programie zawodów.
7. Na terenie zawodów będzie dostępne zaopatrzenie cateringowe.
8. Wstęp dla publiczności wolny.


Kodeks Postępowania z Koniem
1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą
przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy
nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod
treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.
4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich
bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.